Obsługa połączenia wideo

Obsługa techniczna połączenia wideo.

Obsługa połączenia jest realizowana za pomocą strony https://whereby.com/. Nie trzeba instalować dodatkowych aplikacji, gdyż całość uruchamiana jest w przeglądarce internetowej.

Strona jest obsługiwana na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz telefonach komórkowych (Android lub IOS) z zainstalowaną pełną przeglądarką internatową (zalecana przeglądarka Chrome).

Krok 1
Po przejściu do linku, który został przesłany e-mailem lub sms otworzy się przeglądarka internetowa ze stroną powitalną. W polu „Enter your name” (1) wpisujemy nazwę pod jaką chcemy występować w rozmowie. Opcjonalnie, gdy na dole pojawi się okienko z propozycją dodania do ekranu głównego, zamykamy je za pomocą krzyżyka (2).
Krok 2
Po zamknięciu okna (z propozycją dodania do ekranu głównego) zobaczymy przycisk „Continue”, który naciskamy, aby przejść dalej.
Krok 3
W kolejnym oknie będziemy poproszeni o wyrażenie zgody na dostęp do kamery i mikrofonu. Naciskamy przycisk „Request permissions”.
Krok 4
Pojawi się okienko systemowe z prośbą o wyrażenie zgody na dostęp do kamery i mikrofonu. Wybieramy „Zezwalaj” lub inny przycisk potwierdzający naszą zgodę (nazwy przycisków mogą się różnić w zależności od przeglądarki internetowej).
Krok 5
Ostatnią czynnością jest zapukanie do pokoju (naciśniecie przycisku „Knock”) dzięki czemu Handlowiec będzie mógł przystąpić do rozmowy.
Okno rozmowy
Podczas rozmowy mamy trzy główne elementy okna:
  • 1. Okno z widokiem naszej kamery.
  • 2. Widok z kamery Handlowca.
  • 3. Panel kontrolny:
1. Cam – włączanie i wyłączanie kamery.
2. Mic – włączanie i wyłączanie mikrofonu.
3. Share – udostępnienie widoku ekranu.
4. Chat – możliwość napisania tekstów.
5. People – sprawdzenie osób uczestniczących w rozmowie.
6. Leave – opuszczenie rozmowy.

Nie ma możliwości technicznych przeprowadzenia rozmowy za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer.

Czynności uruchamiające rozmowę nie powinny zająć więcej niż 30 sekund (w zależności od systemu, przeglądarki internetowej i łącza internetowego).

Zalecana szybkość łącza internetowego to minimum 3 Mb/s.